Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote